Klimatyzacja

Klimatyzacja Pierwszym krokiem, który należy wykonać w tym celu przy dobrze urządzeń jest sporządzenie bilansu ciepła. Dla określenia wielkości zapotrzebowania ciepła, największe znaczenie ma różnica p pomiędzy założona temperaturą wewnętrzną  a temperaturą zewnętrzną.